Wednesday, March 23, 2011

Coco a Život / Coco & Life

Absolutně jsem se dneska potřebovala projít po dlouhých hodinách učení (nic moc teda). Zastavila se za mnou kamrádka Míša a vzala mě ven na procházku se podívat na labutí pár a iritující kachny (aspoň pro ně) a aby mi ukázala její super new štěně Mia (omg). Labutě jsou sice krásný, ale jsou totální snobové - jakmile se k nim přiblížiš tak začnou syčet. Hmph! Měli by být rádi, že jsem jim zaplatila chlebem za 15 minut modelingu! 

I was in dire need of fresh air after the long hours of studying (if that's what you want to call it). My friend Misha stopped by & made me come for a walk to see the swan couple & irritating ducks (for them that is) & of course to show off her super new puppy Mia (omg). Swans are really beautiful but there are total snobs - once you get near to them they start hissing. Hmph! Rude! They should be happy that I even pay them with bread for the 15 minutes of modeling!


Hmm ... ne tak blízko

Hmm ... not so close


Cože? Oni dokážou být agresivní?

What? They can be aggressive?


A tady je evidentní příklad sexismu. Kačer je barevnější než kačena. Quack! J + F

And here we have an evident example of sexism. The male duck is more colorful than the female duck. Rude. Quack! J+ F


Chceš snad říct, že to není pravda?!

You seriously want to say it´s not true?!


What a fool!


Coco mě dnes inspirovala...

Coco inspired me today...


Mio pojď ... Ty labutě jsou 30 x větší než ty

Come Mia ... The swans´are 30 x your size


Je to poznat, že jsem kupovala ty ponožky v dětském oddílu?

Can you tell I got the socks in the children's section?No táák! Poóójď Mioo!

Come ooon Miaaa!


Bad Girl! and don't smell that, it looks gross..


Sluší nám to holkám ne?

Aren't we pretty girls?


Pro nápad, jak je asi velká / malá

Just an idea as to how big / small she is
Móda není něco co existuje pouze pro šaty. Móda je v obloze, na ulici, móda souvisí s nápadama, styl našeho života, co se děje. 
- Coco Chanel

Jak žijete vy?

Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening.
- Coco Chanel 

How do you live?

4 comments: