Sunday, April 17, 2011

Buď Chlapem! ~ Be A Man!

Většinou když cestuješ, tak se chceš pohdlně obléknout, i když je to jenom hodina cestování. Pro některý je to strašně moc pro mě je to jenom nudná cesta když se učim a příliš krátká pokud mám skvělou knížku. Zpátky k tomu co nosim, když cestuju. Jsem chlapem na tu hodinu, ale jsem chlapem z 50tých let radši než chlapem s camper batůžkem a ty trekkové boty nebo jak se jim říká...

When you travel you want to be comfortably dressed, even if it's an hour of travelling. For a few people it seems like such a long time but for me it's just boring if I study on the train, or it's too short of a ride if I have a great book. Back to what I wear when I travel. I'm a man for the hour but a man from the fifties rather than a man with one of those ugly camping backpacks & hiking shoes, whatever they are...


Pravidlo # 1: Buď v pohodě a nestresuj se. Muži se nestresuji. Nemají proč.
Rule # 1: Take it easy & don't stress. Men do not stress. They have nothing to stress about. 


Hlavní Nádraží je jeden z míst kam některří opravdu neradí chodí, tak místo toho aby se člověk díval dolů (na lidi), tak by se měl dívat nahoru (na architekturu).

The Central Station is a place where a lot of people do not like to go, so instead of looking down (at the people), look up at the architecture.


Pravidlo # 2: Choď jako chlap. Ruce v kapsách a pohodu v chůzi.

Rule # 2: Walk like a man. Hands in you pocket and an ease in your step.


Pravidlo # 3: Příště se usmívej, když se koukáš do foťáku nebo do zrcadla!

Rule # 3: Smile next time you look into a camera or mirror!


Co to čte?

What is she reading? 

Coat ~ Ralph Lauren
braces (ksandy) ~ vintage
top ~ Kenzie
pants ~ Calvin Klein
boots ~ Miu Miu
suitcase ~ Swiss Army

4 comments: