Tuesday, April 19, 2011

Ranch Peach


Kromě toho, že trpim v posteli s horečkou a divný pocit v krku, užila jsem si dnešní procházku ve Vojanových Sadech, kde se všude rozkvétaly ovocné stromy a magnólie. Bývala klášterní zaharada je další adice k Pražským zahradám, kde se můžeš schovat od shon hektického života (pokud chceš nazvat život v Praze hektický). Já se schovávala od antropologie náboženství...

Besides the fact that I am suffering in bed with a fever and weird feeling throat, I had a wonderful time walking through Vojanovy Sady, with all the blossoming fruit trees and magnolia trees. The ex-monastic garden is another addition to Prague's beautiful garden's where you can hide from the hustle and bustle of a hectic life (if you want to call life in Prague hectic). I was hiding from anthropology of religion...


Nechcete se projít?

Coming for a stroll anyone?


Ráda bych se k těm lidem přidala, ale v bílých šatech...?

I would love to join them but in a white dress...?


Mini pond


Kromě těch malých oranžových kaprů tam byli i 2 hnědý... možná zbytek od Vánoc

Besides the little orange carps, there were 2 brown ones... maybe leftover from CZ X-Mas


denim, turquoise, bleached fabric ... simple, yet a great mixMožná další přírustek do naší farmy?

Maybe a new addition to our farm?


I just discovered Picasa 3! 


Sice už monokly nemám, ale nos je pořád babmbulatý! :)

No more black-eyes but I still have a bit of a pom pom nose! :) 


Co to asi bylo?!

What was it?!

denim top ~ Alcott
dress ~ Limited 
necklace, earrings ~ Boutique Victoria
bracelets ~ Ralph Lauren
shoes ~ Nine West
belt ~ unknown

1 comment: