Saturday, February 19, 2011

Dieta? / Diet?

Ach Bože, jak já nesnáším tohle slovo. Dieta. Je to slovo, který je každého nepřítele, ale jak víme, je jedno přísloví: Přátelé si drž blízko sebe, ale nepřítele ještě blíž - Princ, Machiavelli. Je to pravda! Jenom protože nesnášís tohle slovo a celá ta idea okolo, neznamená, že to musíš tak vnímat. Dieta není jen to, že nebudete jíst, nebo sebe limitovat , je styl života. Můžeš jíst těstoviny, vajíčka, máslo a olivový olej! Já tohle jím skoro každý den, ale snažim se to nepřehánět. Nepřehánět znamená, že sebe nenakrmíš jako husa na husí hody, ale budeš jíst pomalu a užívat si a uvidíš, že nebudeš schopná/ý sníst celý ten kopec těstovin! Takže jdi do toho, mangiare!
Oh how much I hate this word. Diet. It is the word which is everyones' enemy, but you know there is a saying: Keep your friends close but keep your enemies closer - The Prince, Machiavelli. It's true! Just because you hate the word and the whole idea around it, doesn't mean that you have to see it that way. Diet is not about not eating less, or limiting yourself, it's about your life-style of eating. You can have pasta, eggs, butter, olive oil! I eat this almost everyday, but I make sure I do not overindulge. Overindulge means that you don't stuff yourself like a pig, you eat slowly, you enjoy it and you will find that you won't be able to finish that mountain of pasta! So go ahead, mangiare!
Ingredients for Pepperoncino pasta

Milk, cheese, eggs on olive oil & a morning coffee

healthy snack

Cinzano, wine, green & ginseng tea, home made elderberry  syrup


Motivace je polovina bitvy. Dezert je další!
Motivation is half the battle. Dessert is the other!

No comments:

Post a Comment