Tuesday, February 8, 2011

Úvod / Introduction

Rozmýšlela jsem, pokud mám psát česky nebo anglicky, ale protože jsme v Čechách bude se psát česky. Samozřejmě pro naše expats budu překládat do angličtiny.

Downtown Peach... Nejdřív bych v “Kalifornské” rychlosti chtěla vysvětlit, proč takový název. Pocházím z jeden z nejkrásnějších měst v Kalifornii, v Americe a možna i ve světě, ale zrovna největší není. A oblíbený místo, který jsem skoro denně navštěvovala, než jsem se ani narodila, bylo Downtown, San Francisco. Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Macy*s, Bloomingdales, Barney's, a mnoho dalších "pískových hřišt´" pro milovníky módy, lidí a hlavně – života. To by vysvětlilo "Downtown". Peaches. Broskve. Broskvičky. Může to být jídlo, další slovo pro krásu, něco erotického, něco jemného. Ale cokoliv co to bude, tak vám všem napadne, že to bude něco ... yummy. jemný. krásný. Nebo název pro pěknou holku. A protože jsme všichni krásný, i když si nejsme jistý, a všichni máme rádi módu, i když se bojíme experimentovat, ale jedna věc je jista: Rádi si hrajeme na pískové hřiště.

Vítejte Downtown Peaches :)

I was thinking whether to write in English or Czech but since we are in the Czech Republic, I will write in Czech. Of course I will translate into English for our expats.
Downtown Peach… First off, I would like to explain why such a name in “Californian” speed. I am from one of the most beautiful cites in California, America and maybe the World but it’s definitely not the biggest city. One of my favorite places I have been visiting even from before I was born, was Downtown, San Francisco. Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Macy*s, Bloomingdales, Barney’s a many other “playgrounds” for the lovers of fashion, people and of course – life. So that would explain the “Downtown” part. Peaches. Peach. Peachy. It can be food, another word for beauty, something erotic or something fuzzy. Whatever it is, then you will all think of something… yummy, soft, beautiful. Or a name for a pretty girl. We are all beautiful, although we are not sure of it; we all love fashion, even though we might be afraid to experiment, but one thing is sure: We all love to play at the playground.

Welcome Downtown Peaches :)


No comments:

Post a Comment