Monday, December 24, 2012

Christmas Wishes

I love this holiday! Then again I love all holidays, but this one especially! I don't really care for New Years Eve. I just sit at home and drink champagne by myself, which I then make into a New Year’s resolution: "I will not drink by myself" and I remind myself of this resolution each time I do enjoy champagne (or Freixenet) by myself. Back to Christmas. Yes, I love this holiday because of the decorations, the music, presents and family gets together. There is a sense of excitement in the air and if you are lucky enough, you might even live somewhere, where it snows. Or see a palm tree with tinsel.
Currently, I live in in a small Czech town, somewhere south-east of Prague, where most of the people know each other and wish each other a nice holiday.
That is if they aren't complaining. I think it's part of the Czech culture to complain about everything. The weather mostly. And Christmas? Oh my, do they have a complainathon! In the beginning I used to think it was annoying, now I think it's funny. So if you're an ExPat, just have a svařák (mulled wine) and see it as their way of saying: "Merry Christmas".
Americans drink egg-nog, whereas for Czechs, mulled wine is the holiday drink. Even if you are a kid. When you are a kid you want to be an adult, so you do accept the splash of wine in your tea, but comes the evening, you become that kid again and are squirming in your seat, praying to the holiday Gods that your grandfather will not have another helping!
Czechs celebrate Christmas on the eve of the 24th and each family has a different traditional meal. The most common is fried carp with potato salad. My American mom wanted to hold to the Czech Christmas traditions as well as the American ones. My brother and I were considered the luckiest youngsters because we got to open our presents from "Ježíšek" (Little Jesus) on the 24th and then find our stockings filled by Santa Claus in the morning. Two Christmases! But there was a price to pay. Carp. I hated it because simply as a kid you don't really find fried fish appetizing, unless it's from McDonalds. On top of the fact that it was a fish, it was a bony fish! So you (not me) had to eat it slowly in order not to choke. My grandfather was in his 70's when I was a little peach, so you can imagine the pace he was eating at. It was pure child abuse! I would do the same to my brood. 
The 25th was easier to handle. Hot chocolate in the morning with pancakes, followed by Christmas Day lunch - turkey, stuffing, cranberries, yams, creamy peppered, mashed potatoes and gravy. We always said our thanks and this year will be no different. 
Christmas is not only about giving a physical present and seeing your relatives because you have to, but it’s about the spirit of it all. It doesn’t even have to be Christmas. It can Hanukkah or Kwanza. The point of this time of the year is that you give, share joy, enjoy being with your family and think about the wonderful year you had!
~
Miluji tento svátek! Ale mě se zas líbí všechny svátky, jenže tento obzvlášť! Moc nemusím Nový rok. To jenom sedím doma sama a popíjím si šampaňské, když si pak řeknu jako novoroční předsevzetí, že „už nikdy nebudu pít sama“. Pak si připomínám tuto předsevzetí pokaždé co si popíjím šampaňské (nebo Freixenet) sama u filmu. Zpátky k Vánocům. Ano, miluji tento svátek, protože jsou všude výzdoby, koledy, dárky a rodina je spolu. Všude kolem je vánoční rozruch a pokud máte velké štěstí tak i možná sníh. Anebo pozlátko na palmách
V tuto chvíli bydlím v malé, české vesničce, někde sever-východně od Prahy, kde všichni se znají a navzájem si přeji krásné a radostné svátky. To je, samozřejmě pokud si nestěžují. Myslím si, že je to součástí české kultury, aby si lidé stěžovali. Většinou o počasí. A Vánoce? To mají stěžofest! Předtím mi to přišlo jako protivná vlastnost, dnes mi to přijde vtipný. Je to jako když Italové křičí a mávají rukama. Prostě si dejte svařáka a zasmějte se tomu.
Američani pijou vaječný koktajl na Vánoce a Češi si čestně dají silného svařáka. I když si dítě. Protože když si dítě, tak chceš být dospělý, tak poprosíš o trošku vína v čaji, ale přijde večer a znovu se staneš dítětem, které se vrtí v židli u stolu a modlí se k svátečným bohům, že si babi s dědou nepřidá!
Češi slaví Vánoce 24. večer a každá rodina má jiné tradiční večeře. Nejčastější je asi smažený kapr s bramborovým salátem. Moje Americká mamka se chtěla držet nejen amerických vánočních tradic, ale i českých. S bráchou jsme byli považovaný za nejčastější děti, protože jsme dostali dárky nejen od Ježiška, ale taky jsme měli ráno plný „punčošky“ dárků od Santa Clause. Dvě Vánoce! Jenže tam byla cena, kterou jsme museli zaplatit. Kapr. Nesnášela jsem to, prostě protože jako dítě ryba není chutná věc, pokud není od McDonalda. Kromě chuti, tak byla plná kosti, takže ty (ne já) si musela jíst pomalu, aby ses neudávila. Mýmu dědovi už tenkrát bylo přes 70, když jsem byla malá, takže si dokážeš představit jakou rychlostí on jedl. Já to v té době považovala jako týrání. Udělám to samý svým dětem.
25. bylo už lepší. Ráno horká čokoláda s americkými lívance a následovalo oběd na Štědrý den – krůta, nádivka, brusinky, sladký brambor, smetanová a opepřená bramborová kaše a gravy (což je masová šťáva). Vždycky řekneme naše díky a letos nebude jiná.
Vánoce nejsou jen o předávání dárků a návštěvy u příbuzných, protože musíte, ale je to o duchu Vánoc. A nemusí o být zrovna Vánoce, může to být Chanuka nebo Kwanza. Pointa tohoto svátku je, že předáváte, podílíte se s blahobytu a užíváte si čas, který můžete strávit s rodinou a popřemýšlet jaký jste měli úžasný rok!

Christmas decor 
Vanocni dekorMERRY CHRISTMAS!

1 comment:

  1. wow super ozdoby..a díky za popsání těch amerických zvyků:)

    ReplyDelete