Wednesday, September 5, 2012

Ahoy Matey!

Life is a zoo and sometimes you have to sail through it. I sailed right through the Prague Zoo and had a blast looking at Indonesian pygmies and Mr. Poppins Penguins. The chameleon looked like he got LSD drops, the gorilla was giving himself a manicure and the polar bear looked like he got stuck in sauna.

Život je zoo a někdy to musiš proplouvat. ja proplula přes pražský Zoo a náramně jsem se bavila, když jsem se koukala na Indonézske pygmyové a tučnáky pana Poppina. Chameleon vypadal jako vojáky z CSR, když dostali dávku LSD, gorila si dělal (a?) manikúru a polární medvěd vypadal jako kdyby ho strčili do sauny.


Come sail with me


manicure, pedicure?


King Kong got me!


I don't like monkeys. They will scrape your eyeballs out!


find the animal / najdi zvíře


the leopard in his natural habitat / lehvart ve svém prostředí
I want this job / tuhle práci chci


old school tickets 


ty nožíska a to krčísko tož to je pštros! (emu)


tweet: @the Indonesian pavilion


welcome to Miami!


I don't know what animal this was, but it wasn't nice
Nevim co toto bylo za zviře, ale bylo to nepříjemné


See you next time!

Uvidíme se příště!
No comments:

Post a Comment