Wednesday, September 12, 2012

Synthetic Minds

Enjoying the day in the heat could have been slightly different, than I would want, but life twists and turns things for you. My last day was not frolicking in the sun, laying at the local "beach" in Prague, Žluté Lázně (it's an artificial beach by the river you go to if you are truly desperate for sand). Instead I have been spending my time studying hard for my upcoming state exams. Of course a gal like me can't last too long in front of papers informing me on the Cold War and Kristeva, so I had to get out and get me some java. When you combine 2 entities (such as me and the coffee), you get a a new synthesis. Maybe some fresh brain cells? Best place to go for something like that? Nová Syntéza.

Mohla bych si užívat poslední teplý den trochu jinak, ale život zhatí tvé plány. Můj poslední den nebyl dovádivý den na sluníčku, kde bych mohla ležet na místní "pláži" v Praze, Žluté Lázně (umělá pláž u řeky, když jste v zoufalém stavu). Místo toho, se učim tvrdě na přicházející státnice. Samozřejmě nevydržim dlouho u Studené Války a Kristeva, tak jsem se vydala do Nové Syntézy v Holešovicích pro čerstvé mozkové buňky.


each side represents the state my brain is in. Left side - aloof. Right side - empty

každá strana reprezentuje stav mého mozku. Levá strana - zanprázdněná. Pravá - prázdná


then again, the right shoes can make a girls day

ale zase na druhou stranu, ty správné boty můžou spravit holce den


dream ... about what?zde se destiluje cukr na pardubický perník ...


you can fly wherever 1st class

 a pak 1. třídou do vesmíru


maybe to space

třeba do vesmíru


when first class becomes a bore,
because the money you had is there no more,
travel, using imaginary chalk
with Honza, who can teach you to do the walk

když přestane bavit tebe první třída, 
nebotˇ postihla finanční tě bída, 
cestuj s imaginární křídou, 
se známým společníkem Honzou

Honza K. all rights reserved. group B. Kindergaarten Owl


Díky Leonovi za skvělý java v Nové Syntéze a Lukášovi za umělý fotky

4 comments: