Friday, May 22, 2015

DisneyPeach

Good morning Peaches! Or afternoon... night? Wherever you are, I hope you've had a good start or a good day. Sorry to keep you waiting on the next post, its' just been a bit hectic for me. After my last spring 'beauty' post, I left for L.A. and ended up in the happiest place on Earth! If you guessed Disneyland, then you're right! I don't know how many of my readers have ever been, but even at the age of 25 (quarter of a century already?! *gasp*) I love love love going there. It always makes me feel like sugar and bubbles. I swear. It really does have this magical feeling, with Disney characters walking around and rides suitable for every age. I have to say my favorite is Pirates of the Caribbean, Space Mountain and the ultimate - Mad Tea Party. I haven't been on the Pirates ride since I was last there, which was about 10 years ago, so it was funny to see new additions of Captain Jack Sparrow, lurking behind every corner. Space Mountain was also great, especially since its' a roller coaster which operates in the dark with lights as stars, giving it a space-like feel. Unfortunately Haunted Mansion had some problems, so we couldn't ride it, but besides that and a few of the other kiddie rides, we got to enjoy the wonderful world of Disney!
Dobré ráno Broskve! Nebo odpoledne... noc? Kdekkoliv jste, doufám, že jste měli dobrý začátek dne nebo alespoň hezký den. Omlouvám se, že jste museli čekat s dalším postem, ale bylo to trochu hekticke pro mě. Po mém posledním 'beauty' článek, jsem se vydala do Los Angeles (L.A.) a skončila jsem v nejšťastnejším míste na světě! Pokud jste uhodli Disneyland, tak jste uhodli správně! Nevim kolik z mých čtenářu někdy bylo, ale i v 25 letech (čtvrt století už? *uff*) miluji, miluji a miluji tam jezdit! Vždycky mám pocit jako bych byla z cukru a bublinek. Přísahám. Má to opravdu magický nádech, s procházeíicími se Disney postavy a jízdy vhodné pro každého. Musím říct, že můj oblíbený jsou Piráti z Karibiku, Space Mountain a ultimátní - Mad Tea Party (z Alice v Říši Divu). Nebyla jsem na Pirátech vlastně už od poslední doby co jsem byla v Disneylandu, což je nějakých 10 let. Takže to bylo vtipný vidět nové dodatky jako Kapitán Jack Sparrow, který číhal skoro za každým rohem. Space Mountain taky byla skvělá jízda, obzvlášť, protože je to horská jízda, která jezdí v absolutní tmeě. Všude jsou jemné světýlka, která mají reprezentovat hvězdy a doddávají ten vesmírný pocit. Bohužel Haunted Mansion (Strašidelný Zámeček) byl mimo provoz, takže jsme nebyli, ale kromě toho a pár dětsýych jízd, jsme si užili báječný svět Disney!


- more photos after the jump
- vice fotek po kliknuti


"I think most of all what I want Disneyland to be is a happy place ... where parents and children can have fun, together. " - Walt Disney

"Myslim si, že hlavní věc kterou chci aby bylo Disneyland, je šťastné místo ... kde rodiče a děti se můžou bavit, společně. " - Walt Disney


Mom and I ... so fun and happiness we did have!

Máma a já ....  zábavu a radost jsme měli spolu!


Pirates of the Carribean : Auction! Take a wench for a bride!

Piráti z Karibiku : Aukce! Vemte si holku za ženu!


Stormtroopers


Tomorrowland


The submarine ride ... they changed it into Finding Nemo. I still remember when they had the creaky mermaid ...

Ponorková jízda .... změnili to na Hledá se Nemoc. Já si to pořád pamatuji kdy měli vryající se mořskou pannu ...


First timers ... Začátečníci


The Jungle Cruise. Actually this is one of my favorites too. They have elephants, crocodiles, gorillas, rhinos ...

Plavba v Džungli. Vlastně je to taky moje oblíbená jízda. Mají tu slony, krokodýli, gorili, nosorožce ..


lol


oops!


"For 25 years "the happiest cruise that ever sailed" has shown millions a world of peace, understanding and friendship. We re-dedicate "it's a small world" to the ideals of UNICEF, and re-affirm the commitment of The Walt Disney Company to all the world's children."

"Již 25 let 'nejšťastnější plavba, která kdy vyplavila' ukázala milióny na světe mír, porozumění a přátelství. Znovu věnujeme "Je to malý svět" ideálům UNICEF, a znovu potvrzujeme závazky The Walt Disney Company všem dětem na světě."


Probably also the most psychedelic ride of all in Disneyland. No matter what, everyone who goes to Disneyland, goes on this ride. You cruise on a boat through places of the World, while for the whole 10 minutes of the ride, the song 'It's a Small World' plays on repeat. For those who do not know the song (which American doesn't?), click on the link here

Pravděpodobně také nejvíce psychedelický jízda ze všech v Disneylandu. Bez ohledu na to, každý, kdo jede do Disneylandu, jde na tuto jízdu. Plavba na lodi přes všechna místa na světě, zatímco na celých 10 minut jízdy, píseň "Je to malý svět" hraje opakovaně. Pro ty, kteří neznají píseň, klikněte na link zdeYes, the weather was nice ... not too hot and not too cold!

Ano, počasí opravdu bylo příjemné ... ani velké vedro a ani velká zima!


"Downtown" of Disney aka Main StreetPopcorn Maker


My cousin Trisha and Aunt in the teacups, with Trisha doing all the work. I think the ride last about 1 minute, but it's the best! Take a ride here

Moje sestřenice Trisha a teta v šálku a Trisha dělá všechen práci. Tam je kolečko, který musíte točit. Takže šálek se točí na své točnici, která se točí na další točnici s dalšími 3 šálky a pak ta celá velká plocha kde jsou všechny šálky se točí. Je to nejlepší! Dejte si jízdu tady 


THE castle of all castles ... Zámek VŠECH zámku

Enjoy Peaches!

1 comment: