Wednesday, June 10, 2015

City of Acacias: aka Maputo {mɐˈputu}

Hey Peaches! Hope you enjoyed the last post on my little safari trip! In case you are in the Czech Republic or anywhere rainy and dreary, I'm sure you'll enjoy the bit of the sun shining through the next stop which was a little bit of a different safari... more like the concrete jungle of Maputo. Maputo is the capital of Mozambique, placed at the very bottom of the coast. I placed a map so you guys could get an idea (and in case you were too lazy to google the map). If you take a look, you can see that Mozambique is like a triangle, with the capital being at the very south tip of the country, making it easily accessible by train to Swaziland and South Africa (not like I did that).
"_"
Ahoj Broskvičky! Doufám, že jste si užili poslední post o mém "výletě" na safari! Pokud jste v Čechách nebo někde kde prší a je pochmurno, tak si myslim, že si užijete alespoň trochu sluníčka, který vynikne z fotek z trochu jine safari ... spíš betonová džungle Maputa. Maputo je hlavní město a přístav Mozambiku, umístěný úplně na jihu špičky. Přidala jsem mapu, aby jste si udělali přehled (a taky pokud jste moc líný si vygooglit mapu). Pokud jste si všimli, tak Mozambik je ve tvaru trojúhélníka, kde hlavní město je na úplném jihu. Snadno se člověk dostane z Mozambiku vlakem do Swazijska a Jiho-Africké Republiky (ne, že bych to zrovna dělala).

Actually this is a map which was marked by the hotel Southern Sun Maputo, where we stayed. I added a photo of what it looks like from the beach. People are extremely friendly and their local food is phenomenal. (Sorry, but no photos of the grub!)
"_"
Ve skutečnosti, tohle je mapa, která byla označena hotelem `Southern Sun Maputo`, kde jsme se ubytovali. Přidala jsem taky fotku hotelu ze strany pláže, aby jste věděli jak vypadal. Lidé jsou tam opravdu příjemné a dělají místni jídlo, který je fenomenální. (Promiň, ale žádný fotky jídla! )


Before the trip can start, here is a photo of Lake Malawi. If you didn't know where you were flying to (for whatever weird reason), fell asleep and woke up over this massive lake, you'd think that you are flying over a sea. It's just that huge! Just to get an idea, the lake is about 580 km (360 mil) long and 75 km (47 mil) at its widest point! You can go swimming, snorkeling, kayaking and the water is just magical! Hopefully, I'll be able to make my down there one day!
"_"
Než může začít "výlet", tadz je fotka nad jezero Malawi. Pokud jste nevěděli, že kam letíte (z jakkéhokoliv důvodu), usnuli a probudili se nad tímto masivním jezerem, určitě by jste si pomysleli, že letíte nad mořem. Je to prostě tak obrovský! Jenom pro zajimavost, jezero je 580 km dlouhý a 75 km široký. Můžete tam plavat, šnorklovat, kayakovat a voda je naprosto magicky vypadající! Doufám, že jednoho dne se tam taky dostanu!


 As usual, I have a collection of photos, so check them out after the jump ----->>>
Jako vždy, tu mám obrovskou kolekci fotek, tak se koukněte po kliknuti ----->>>


Welcome to MAPUTO!
So this is the promised photo of the hotel from the beach side. To me it looks like it was built in a neocolonial style, belonging to the surrounding area. The rooms which were facing the beach, had a great view of the Indian ocean and sunrise.

 Tohle je slíbená fotku hotelu ze strany pláže.  Mě přišel, že byl udělan v klasickém neokoloniálním stylu. Pokoje přihlížející na stranu pláže měli krásný výhled na Indický Oceán a východ slunce. 


 Leaving the hotel takes you along the coastline, giving you an idea as to how beautiful the beaches are. Beware though, there have been recommendations for women to not walk alone along the beach as it can be dangerous. Our hotel for example, had security watching the gate from the beach to the hotel, since Maputo has a high rate of robbing at gunpoint and kidnapping. Of course, wherever you go, be aware and be prepared!

Odjezd z hotelu vede k ulici, která je souběžná s nádherným pobřežím. Dejte si ale pozor, protože se nedoporučuje jako žena procházet se po pláži sama důsledkem nebezpečí únosů nebo znásilnění. Napřiklad, náš hotel mělo hlídače, které 24 hodin hlídali hotelovou bránu, která vedla na pláž. Myslim si, že je to nejen pro pocit hostu, ale taky protože Maputo má vysoký počet krádeže s pistolí a únosy. Samozřejmě, kamkkoliv kam pojedete, buďte pozorný a připraveni!Catedral Metropolitana de Nossa Senhora dei Conceição 


 Casa de Ferro
commissioned by the Portuguese government for the local Portuguese governor, the 3 story building built of metal plates was designed by Gustav Eiffel

objednaný portugalskou vládou pro portugalského guvernéra, 3 patrova budova z kovu byl navržen architektem Gustav Eiffel

Central Railway Station (CFM)

I love railway stations which have been built at the beginning of the 20th century. If it may be the Prague Central Station or Milan Centrale (which was commissioned before WWI but finished in 1931), railway stations have a certain charm and elegance for me. The same goes for the Central Station of Maputo. While the trains are not exactly up to par, the station itself is a beautiful building, typically representing Portuguese colonial architecture. 
I found a photo on Architectural Digest and it was with nothing in the front and I just don't understand how they could have done that. Photoshop?

Miluji vlakove nádraží, které byly postaveny na začátku 20tého století. Pokud je to Praha Hlavní Nádraží nebo Milano Centrale (který byl objednaný před Velkou Válkou, ale dokončen v roce 1931), vlakové nádraží pro mě mají určité kouzlo a eleganci. To samý platí pro Hlavní Nádrží Maputa. Ačkoli vlaky nejsou úplně v nejlepším stavu, nádraží samo o sobě je krásná budova, typicky reprezentující portugalský koloniální architekturu. 


After a long day out in town, it was time to pack up our bags and move on to the next and last stop. See you in a few days!

Po dlouhém dnu ve městě, byl na čase si sbalit tašky a přesunout se na další a poslední místo.
Uvidíme se pár dnů!

No comments:

Post a Comment